Connect with us

Lajme

Popovski: Duhet të fiksohet se kush bën Qeveri, kush e merr kryetarin e Kuvendit


Nikolla Poposki në kuadër të emisionit Zig Zag në TV Art, deklaroi se më në fund punët kanë marrë të mbarën dhe dialogu po zhvillohet atje ku edhe e ka vendin duke aluduar në debatin që po zhvillohet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë. Pavarësisht faktit se deputetët e partisë së tij kanë bllokuar zgjedhjen e kryetarit, zv/kryetarit dhe anëtarëve të tjerë të Komisionit për zgjedhje dhe emërime.

“Si hap i parë duhet të jetë vendosja e rregullave fikse. Duhet marrëveshje për çështjet të cilat deri tani janë aplikuar pa marrëveshje. Duhet të fiksohet se kush bën Qeveri, kush e merr kryetarin e Kuvendit, etj. Praktikë në gjithë vendet evropiane është që kryetari i Kuvendit t’u takojë partisë që fiton zgjedhjet”, deklaroi Nikolla Popovski.

Për Popovskin mënyra e vetme për tu tejkaluar kjo situatë është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare bashkë me ato lokale.

“Afati më i shpejtë për zgjedhjet lokale mendoj se është në qershor ose korrik. Logjike është që njëkohësisht të mbahen edhe zgjedhjet lokale si e vetmja mënyrë që të tejkalohet kjo situatë”, tha Popovski.

Nëse duhet apo jo të ketë një Përzhino të re Popovski thotë se ato duhet të merren vesh mes veti për praktikat e ardhshme politike.

“Mendoj se jo. Perzhina nuk na i zgjidh problemet. Mendoj se duhet të merremi vesh mes nesh për praktikat e ardhshme politike. Edhe pas disa marrëveshjeve politike si Përzhina dhe zgjedhjet e reja Maqedonia nuk ka dalë nga kriza”, u shpreh Popovski.

Në pyetjen e gazetarit pse nuk kanë pasur seancë me Qeverinë e Shqipërisë përderisa disa here kanë pasur seance ndërqeveritare me atë të Serbisë Popovski tha se të paktën katër here i kanë dërguar ftesë Tiranës zyrtare për seancë ndërqeveritare por për arsye të ndryshme nuk është realizuar.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Lajme

Nuredini: Nuk ka kompromis me mjedisin jetësor

Ballafaqimin me aerondotjen, përparimin e menaxhimit me mbeturinat dhe ujërat e zeza, mbrojtjen e mjedisit jetësor dhe biodiversitetin, si dhe sigurimin e ujit të pastër për të gjithë  janë prioritetet  në të cilat ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini do të punojë në katër vitet e ardhshme.

Edhe pse jemi në një periudhë me sfida shëndetësore dhe ekonomike, si Ministër i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor do të angazhohem që mos të ketë kompromis me mbrojtjen e mjedisit jetësor, si dhe të mos lihet anash kriza klimatike me të cilën përballet e gjithë bota, transmeton MIA.

Dua të theksoj që nëse diçka mësuam nga ky vit,ajo është që mjedisi i shëndetshëm është parakusht për përmbushjen e të drejtave të njeriut, për shëndetin tonë dhe për ekuilibrin e ekosistemeve. Njëkohësisht pamë që edhe shtetet mund të ndërmarrin hapa radikale kur është e nevojshme“ deklaroi ministri i Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini, në konferencën e parë për gazetarët, pas marrjes së besimit për mandatin e dytë, e cila u mbajt sot në ambientet e Ministrisë së Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor.

Duke prezentuar detyrat dhe qëllimet e Letrës së mandatit, si dhe planin e punës për 100 ditët e para, Ministri Nuredini theksoi: ” Posaçërisht më vjen mirë që në Programin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për 2020-2024 vërehen qëllime serioze në drejtim të avancimit të gjendjes me mjedisin jetësor dhe pres që edhe përveç angazhimeve të Ministrisë së mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, të gjithë palët e interesuara në shoqëri, të gjithë institucionet dhe kolegët do të japin mbështetje, do të angazhohen nga aspektii tyre i punës dhe do ti përmbushin obligimet e tyre, në drejtim të politikave të propozuara. Pa ndërmarje të aktiviteteve të koordinuara strategjike dhe krijimin e sinergjive në të gjitha hapat të cilat do të ndërmerren në nivel shtetëror, nuk do të mund të arrijmë zhvillimin e qëndrueshëm dhe kualitetin e duhur të mjedisit jetësor.

“Unë do të vazhdoj të insistoj në investime të qëndrueshme kapitale të cilat do të rrisin ekonominë, njëkohësisht do të përmirësojnë standardin e qytetarëve, por edhe do të nënkuptojnë plotësimin e kërkesave në lidhje me Kapitullin 27 nga bisedimet për qasjen tonë drejtë Bashkimit Evropian. Ne angazhohemi maksimalisht që ti përmirësojmë standardet ekologjike europiane nëpërmjet harmonizimit të legjislacionit tonë, implementimit të principeve të ‘’Kontratës së Gjelbër’’ të Bashkimit Evropian dhe konventave ndërkombëtare. Për këtë qëllim tanimë janë përgatitur dhe do të dorëzohen në afat të shkurtër kohor në Kuvend ndryshimet e Ligjit për kualitetin e ajrit të ambientit, me të cilat bëhet transpozimi i legjislacionit evropian  në aspektin e obligimeve të komunave për përgatitjen dhe implementimin e planeve për cilësinë e ajrit, si dhe janë paraparë masa konkrete obligative në nivel lokal dhe shtetëror në drejtim të menaxhimit gjatë paraqitjes së koncentrimit të lartë të substancave ndotëse në ajër. Gjithashtu janë përgatitur edhe ndryshimet e Ligjit për mjedis jetësor ku është paraparë metodologji precize për identifikimin dhe implementimin e planit për sanimin e pikave të nxehta të ndotjes historike industriale në vend”, theksoi Nuredini.

Njëkohësisht punohet në ndryshimet e të gjitha ligjeve nga fusha e mjedisit jetësor në drejtim të ashpërsimit të dënimeve për kundërvajtjet nga fusha e mjedisit jetësor, dhe për këtë jemi në koordinim me Ministrinë e Drejtësisë për përjashtuar kufizimet në lidhje me lartësine e gjobave sipas Ligjit për kundërvajtje. Në fushën e menaxhimit me mbetjet tanimë janë realizuar debatet dhe ka mbaruar procesi i konsultimit publik për 6 ligjet e reja për menaxhim me mbetjet, me të cilat parashikohet avancim i selektimit primar të llojeve specifike të mbetjeve nga automjetet, gomat,vajrat dhe tekstili, parashikohet ndalimi i qeseve të lehta plastike, rriten synimet e reciklimit dhe zbatohen parimet e ekonomisë rrethore. Këto ligje janë tashmë në harmonizim ndër-ministror në Qeveri dhe ne presim që ato të paraqiten në Kuvend në 100 ditët e para të mandatit.

Draftet e para të Ligjit të ri për Natyrën, Ligjit për Veprimin Klimatik sidhe Ligjit për Emetimet Industriale janë pregaditur. Andaj, më pas do të vijojë fillimi i procesit to konsultimit publik. Siç e kam bërë të ditur më parë, prioritetet e mia në resor  janë menaxhimi me  ndotjen e ajrit, përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe ujërave të zeza, mbrojtjen e natyrës dhe biodiversitetit, si dhe sigurimin e ujit të pastër për të gjithë.

Nuredini thotë se nga aspekti i ndotjes së ajrit, ne do të rrisim numrin e stacioneve matëse,dhe mund të them se këto ditë është duke u përgatitur tereni dhe pritet të mbërrij një stacion i ri matës në Gjevgjeli. Për qasje më të mirë të qytetarëve në këto të dhëna, ne do të zhvillojmë softuer të ri, të lehtë dhe transparent për përdorim. Një parashikim tre-ditor për kushtet e favorshme të motit përndotjen mund të shihet në sistemin tonë të informacionit, ndërsa të njejtin do ta lidhim me sistemin ekzistues për publikimin e hershëm të Administratës për punë hidrometeorologjike. Filluam aktivitetet për koordinim me institucionet tjera kompetente për kontroll më të mirë të lëndëve djegëse të ngurta për nxemje, gjegjësisht vendosjen e standardeve për pelete. Në ndërkohë ne tanimë punojmë në integrimin e politikave energjetike dhe klimatike, si dhe Strategjinë afatgjate për veprim klimatik, që domethënë intensifikimi i investimeve në burimet e rinovueshme të energjisë, e cila njëkohësisht do të ketë efekt të zvogëlimit të emetimeve të substancave ndotëse në ajër.

“Në këtë drejtim, i thërras shërbimet e inspektorateve nga të gjitha fushat,dhe në kuadër të Qeverisë do të kërkoj përforcim të kapaciteteve, për kontrolle adekuate në terren dhe dënim të çdo lloji të ndotjes. Do të angazhohem për koordinim më të mirë dhe bashkëpunim të këtyre shërbimeve”, theksoi ministri.

Bashkë me Qeverinë, do të sigurohen mjete për përmirësimin e efikasitetit energjetik të objekteve publike dhe ndërrimin e mënyrave joekologjike të nxemjes deri në vitin 2024.

Ju njoftoj që tani më kemi bërë mapim inicial të objekteve shtetërore të cilat ngrohen me mazut dhe punohet për programimin e mjeteve. Nga fusha e mbetjeve, përveç propozim ligjeve, për momentin është në proces vlerësimi strategjik i ndikimit mbi mjedisin jetësor të Planit nacional për menaxhim me mbetjet për periudhën 2020-2030, ndërsa janë sjellë të gjithë dokumentet planore të sistemit rajonal për menaxhim me mbetjet në të 7 rajonet.

Në periudhën e ardhshme fokusi do të jetë në ndihmën për të gjetur mjete për implementimin e planeve dhe infrastrukturën e nevojshme.

Do të kisha dashur të ndaj me publikun që këtë javë u organizua dhe u përgatit transporti i eksportimit të monomerit të klorur vinilit në Ohis jashtë shtetit, por gjithashtu që me sukses përfundoi edhe prokurorimi publik për përzgjedhje të realizuesit të sanimit të dheut të kontaminuar me izomere të lindanit në rrethin e Ohisit.

“Ka përfunduar procedura administrative e nënshkrimit të kontratës me  ofertuesin e përzgjedhur, tani pason miratimi i planit detal të sanimit dhe aktivitetet për sigurim tëdokumentacionit të nevojshëm për fillim me punë në teren dhe pastrimin e deponisë historike”, shtoi Nuredini.

Në mandatin tim të ri, seriozisht do të përkushtohem edhe për mbrojtjen e pasurive tona natyrore. Posaçërisht më vjen mirë t’ju njoftoj që mbrëmë është publikuar Propozim-Ligji për shpallje të një pjese të Malit Sharr për park nacional sipas të cilit në 30 ditët e ardhshme do të mund të dorëzohen komente dhe do të realizohen 4 debate publike.

Njëkohësisht, do të kisha dashur t’ju njoftoj që këtë muaj u realizuan edhe debatet publike sipas Vendimit për shpallje të një pjese të Maleve të Osogovës për zonë të mbrojtur dhe sipas sugjerimeve, bashkë me propozim-ligjin e Sharrit, pres që muajin e ardhshëm të hyjnë në procedurë qeveritare për miratim. Ne tashmë jemi duke punuar në studime për vlerësimin e një numri të zonave të reja siç është Liqeni i Ohrit, por edhe planet e menaxhimit të Galiçicës, Pelisterit dhe parkut të ri Sharr.

Ne tashmë i kemi paraqitur Qeverisë propozimin për shpalljen e një zone të mbrojtur në kënetën e Studençishtës si dhe aplikacionin e përgatitur për nominimin e Liqenit të Ohrit pranë Komitetit Ramsar.

Shpallja e mbrojtjes së malit Vodno është tashmë në procedurë qeveritare dhe nisma për Matkën është duke u finalizuar.

“Ne jemi duke punuar për të përmirësuar monitorimin e ujit në të gjithë territorin dhe koordinimin ndër-institucional, dhe tashmë kemi zhvilluar një seri takimesh me ekspertë,  ndërsa dje kam pasur takimin e dytë me kryetarin e Resnjës për hapat e ardhshëm në lidhje me uljen e nivelit të ujit të liqenit të Prespës. Mund t’ju informoj se procesi i nominimit të përfaqësuesve tanë, si dhe anëtarëve nga Greqia në Komitetin Ndërkombëtar të Parkut të Prespës ka mbaruar, ne vetëm po presim nominimin nga Shqipëria”, shtoi Nuredini.

Sa i përket planifikimit hapësinor,do të jetë e domosdoshme për mua që në mandatin tim të përgatis një plan të ri hapësinor të Republikës së Maqedonisë së Veriut për 15 vitet e ardhshme.

“Në fund, unë dua të siguroj qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që vlerat e mia udhëheqëse në punë do të mbeten transparenca, profesionalizmi dhe efikasiteti. Për mua, mbrojtja e mjedisit do të thotë të mendosh jo vetëm për të tashmen, por edhe për të ardhmen që dëshirojmë për brezat e ardhshëm. Dhe kjo është e mundur vetëm me përdorimin e kujdesshëm të burimeve natyrore, ekonomisë rrethore dhe vendeve të gjelbra të punës. Puna në këto fusha tashmë ka filluar dhe unë ftoj të gjithë palët e interesuara në shoqëri të vazhdojmë të punojmë së bashku, sepse veprimi i klimës dhe mbrojtja e mjedisit janë përgjegjësi e secilit prej nesh. Vetëm atëherë do të jemi në gjendje të arrijmë këto qëllime afatgjat”, porositi ministri Nuredini.

Continue Reading

Kosovë

AAK-ja insiston që Haradinaj të jetë president i Kosovës, përmend dy opsione në rast se dështon zgjedhja e tij

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të insistojë se kreu i kësaj partie, Ramush Haradinaj, duhet të jetë president i ardhshëm i vendit. AAK-ja vlerëson se Haradinaj është person unifikues, ashtu siç e kërkon mandati i presidentit.

Kanë mbetur edhe pak muaj kur presidentit aktual, Hashim Thaçi, i skadon mandati kushtetues si president i vendit, por në publik kanë filluar kalkulimet politike se kush mund të zëvendësojë atë.

Pak muaj më parë në koalicionin LVV e LDK me kryeministër Albin Kurti, posti i presidentit gati sa ishte bërë mollë sherri për mosarritjen e koalicionit se kujt do të duhej t’i takonte ky post i rëndësishëm në Kosovë.

Por, sot kemi një koalicion tjetër ndërmjet LDK-së, AAK-së, NISMA Socialdemokrate dhe komuniteteve në Kosovë dhe tashmë edhe në këtë koalicion ka filluar “lufta” se kush duhet ta ketë postin e presidentit në të ardhmen.

AAK-ja që është partneri i dytë i koalicionit beson që propozimi i tyre do të mbështetet edhe nga partitë tjera që nuk janë në koalicion qeverisës, teksa paralajmëron se vendi duhet të jetë i gatshëm për zgjedhje të reja në rast se dështon zgjedhja e presidentit.

Nënkryetarja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Time Kadriaj, në një deklaratë të dhënë për Telegrafin ka thënë se për zgjedhjen e Haradinajt në pozitën e presidentit duhet një marrëveshje më e madhe sesa e koalicionit aktual.

“Ne e kemi propozuar kryetarin Ramush Haradinaj për president, pasi që është person unifikues dhe ka bashkëpunim gati me të gjitha partitë politike, ashtu siç e kërkon mandati i presidentit. Mirëpo, siç e dini për t’u zgjedhur president duhet një marrëveshje më e madhe sesa koalicioni aktual, besoj që këto tema në ditët në vazhdim do të diskutohen më shumë”, deklaroi ajo.

Kadriaj përmendi edhe dy opsione në rast së dështon zgjedhja e Haradinajt për president.

“Nëse nuk pajtohen partitë politike për Haradinajn president atëherë janë dy opsione: duhet një president konsensual ose vendi duhet të shkojë në zgjedhje sepse nëse dështon zgjedhje e presidentit atëherë me Kushtetutë vendi shkon në zgjedhje. Ne nuk kemi thënë që do të prishet koalicioni, ne kemi dhënë një propozim dhe kemi menduar që është propozimi më i duhur që Haradinaj të jetë president në këtë situatë që gjendet vendi”, pohoi ajo.

Më tej, nënkryetarja e AAK-së tha se beson që propozimi i tyre të marrë përkrahje edhe të partive tjera.

“Unë besoj që do ta kemi përkrahjen edhe të partive tjera jo vetëm të koalicionit. Këto mbesin të diskutohen në ditët në vazhdim sepse presidenti ka një mandat, dhe shpresojmë që Gjykata nuk do të jap një verdikt ku do të detyrohet të japë dorëheqje dhe të paraqitet në Hagë, por të vazhdojë mandatin deri në datën të cilën e ka. Përndryshe, vendi duhet me qenë i përgatitur për zgjedhje dhe të shohim ditët në vijim, ku liderët politikë do të diskutojnë për këtë çështje”, tha ndër tjera Kadrijaj.

Ndryshe, presidentit Hashim Thaçi do t’i përfundojë mandati në prill të vitit 2021. Thaçi ka paralajmëruar se pas përfundimit të mandatit, ai do të largohet na politika.

Kujtojmë se Presidenti i Republikës së Kosovës zgjidhet nga Kuvendi, me votim të fshehtë. Zgjedhja e presidentit të Republikës së Kosovës duhet të bëhet jo më vonë se tridhjetë ditë para përfundimit të mandatit të Presidentit aktual.

“Secili shtetas i Republikës së Kosovës mund të nominohet si kandidat për President të Republikës së Kosovës, nëse ajo/ai siguron nënshkrimet e të paktën tridhjetë (30) deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Deputetët e Kuvendit mund të nënshkruajnë vetëm për një kandidatë për President të Republikës së Kosovës. Zgjedhja e Presidentit bëhet me dy të tretat (2/3) e votave të të gjithë deputetëve të Kuvendit”, thuhet në Kushtetutën e Kosovës.

Më tej në Kushtetutë thuhet se “Nëse asnjëri kandidat nuk merr shumicën prej dy të tretave (2/3) në dy votimet e para, organizohet votimi i tretë në mes të dy kandidatëve të cilët kanë marrë numrin më të lartë të votave në votimin e dytë dhe kandidati që merr shumicën e votave të të gjithë deputetëve, zgjidhet President i Republikës së Kosovës”.

Nëse në votimin e tretë, asnjëri kandidat nuk zgjidhet president i Republikës së Kosovës, shpërndahet Kuvendi dhe shpallen zgjedhjet e reja, të cilat duhet të mbahen brenda dyzet e pesë ditësh.

Continue Reading

Kosovë

Milaim Zeka hedh akuza të rënda mbi avokatin e veteranëve Tomë Gashi

Ish-deputeti i Kuvendit të Kosovës, Milaim Zeka po çuditet se pse Organizata e Veteranëve të Luftës vendosi që ta angazhojë Tomë Gashin si avokat të saj.

Me anë të një postimi në Facebook, Zeka ka përshkruar momentin e debatit mes zyrtarëve të Speciales dhe atyre të OVL-së.

Ai thotë se debati që bëhej aty, ishte në atë formë sikurse të ishin ata personat që do të zhbënin Specialen.

“Skandali dhe loja me dosje doli akoma me keq i menagjuar dje, kur zyrtaret e Prokurorise Speciale kishin ardhur per t’i marre ato. Une kam qendruar per rreth 30 minuta ne takim, dhe sinqerisht me ka ardhure teper keq per menyren e dialogut se si eshte zhvilluar. Perfaqesuesit e OVL flisnin me hetuesit, sikur ata te ishin personat te cilet e zhbenin Gjykaten. Pastaj u tha “qe nuk do te dorezoheshin materialet pa prezencen e organeve shteterore te Kosoves, dhe avokatit”! Dihet qe avokat i kesaj Organizate eshte Gafurr Elshani, ish i burgosur dhe i perndjekur politik, dhe njeherit njeri nga themeluesit e UÇK se”, ka shkruar ai.

Zeka thotë madje se Tomë Gashi shtrembëroi faktet, duke thënë se materialet kanë rrjedhur nga Haga.

Sipas tij, një gjë e tillë nuk është e vërtetë, dhe se zyrtarët e Speciales kanë thënë se po e hetojnë rastin.

“Tomqe rrejti edhe mbrame kur tha qe “gjoja dosjet nuk mi kane dhane”. Une eshte e vertete qe nuk i kam marre, po nuk kam menduar qe dosje aqe senzitive trajtohet sikur me kane krunde qe ua qesin lopeve”, tha Zeka.

Postimi i plotë i Zekës:

Pse Organizata e Veterave e zevendesoj avokatin Elshani me tomqen?

Skandali me dosjet eshte i jashtezakonshem. Pas Ëikiliksit, ky eshte skandali me i madh nderkombetar. Se kah kane dale, askush nuk e dine me saktesi. Se munde te kthehet ne bumerang per Kosoven dhe disa individ, kjo nuk ka fije dyshimi.

Duke e njohur mentalitetin ballkanik, qe bajraktari politik qendron mbi shtetin, mbi policine, mbi prokurorin e gjykatate, kjo eshte shume normale. Efekti ne raport me Gjykaten Speciale, nuk e di se cili do jet, ama menagjimi i kesaje situate eshte bere krejtesisht i pamenduar mire dhe si duhet. Po e lame kete pjese.

Skandali dhe loja me dosje doli akoma me keq i menagjuar dje, kur zyrtaret e Prokurorise Speciale kishin ardhur per t’i marre ato. Une kam qendruar per rreth 30 minuta ne takim, dhe sinqerisht me ka ardhure teper keq per menyren e dialogut se si eshte zhvilluar. Perfaqesuesit e OVL flisnin me hetuesit, sikur ata te ishin personat te cilet e zhbenin Gjykaten. Pastaj u tha “qe nuk do te dorezoheshin materialet pa prezencen e organeve shteterore te Kosoves, dhe avokatit”! Dihet qe avokat i kesaj Organizate eshte Gafurr Elshani, ish i burgosur dhe i perndjekur politik, dhe njeherit njeri nga themeluesit e UÇK se.

Por, krejte befas, ne loje hyri Tomqe gashi, i cili rrejti me bollek. Shtremberoje faktete juridike. Keqeinterpretoje biseden e zhvilluar ne mes hetueseve dhe OVL. Asnjeri nga hetuesit nuk ka deklaruar se materialet kane rrjedhur nga Haga. Ne po e hetojme rastin, thoshin hetuesit, ne menyren me njerezore.

Prandaj linde pyetja: Ku ishte qellimi qe te zevendesohej nje jurist siq eshte Gafurr Elshani, me nje magafon propogandues, i cili ka qene, eshte dhe do mbetete strumbullari i krejte faqeve te zeza ne kete vend. Kush e largoi dhe pse, Gafurr Elshanin?! Mos valle ka menduar dikush qe nje avokat duhet te shenderrohet ne taturanxhe propogandistike.

Tomqe rrejti edhe mbrame kur tha qe “gjoja dosjet nuk mi kane dhane”. Une eshte e vertete qe nuk i kam marre, po nuk kam menduar qe dosje aqe senzitive trajtohet sikur me kane krunde qe ua qesin lopeve.

Kjo puna e dosjeve, qysh po menagjohen, dmth me ja fute vetit. Ishalla jam i gabuar…!!!.

Continue Reading

Recent Posts